Ngày 1/5 CLB không sinh hoạt

1/5 nhầm ngày quốc tế lao động nên CLB sẽ không sinh hoạt! Ngày 15/5 CLB sinh hoạt bình thường. Hội viên tranh thủ thời gian chụp thêm về Bưu Điện Thành Phố nhé!
Ngày sinh hoạt 15/04 chủ nhiệm có phân tích về các lỗi khi làm bộ ảnh về Bưu Điện, ngoài làm ảnh bộ theo chủ đề lịch sử và kiến trúc, hội viên có thể phát triển thêm các chủ đề khác như Các hoạt động sung quanh Bưu Điện, Một ngày của bé ở Bưu Điện, Khách du lịch tham quan Bưu Điện…
15/5 hội viện gửi hình bình ảnh hoặc bộ ảnh về Bưu Điện để chủ nhiệm phân tích thêm nhé!
BCN CLB Nhiếp Ảnh Gia Định