Hoa đào nở tại Washington DC

Vào những ngày đầu tháng tư, trời se lạnh chứ không lạnh buốt cắt da cắt thịt, cái lạnh của mùa đông Châu Mỹ . Lá xanh bắt đầu trổ mầṃ, không gian như bắt đầu khởi sắc với nhiều nụ hoa mới nở. Cỏ như xanh hơn, tươi mơn mởn trãi dài mát mắt…