CLB Bình ảnh ngày 1/8

Để thay đổi không khí sau một thời gian học làm ảnh manipulation, buổi sinh hoạt ngày 01/8 chủ nhiệm sẽ trở lại với công tác bình ảnh thường lệ.

Hội viên gửi ảnh trước ngày 1/8 nhé: hoangtrungthuy23@gmail.com