CLB ngưng sinh hoạt từ ngày 1/6

Theo chỉ thị của UBND Thành Phố và do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, CLB sẽ ngưng sinh hoạt từng ngày 1/6 cho đến khi có thông báo mới.

Hội viên cố gắng giữ sức khoẻ và không ra đường nếu không cần thiết.