CLB tổ chức đi sáng tác tại Thác Hoà Bình & chợ cá Vũng Tàu

Sau khi kiểm tra thời tiết, BCN quyết định sẽ tổ chức chuyến đi sáng tác 2 ngày 1 đêm tại Thác Hoà Bình & chợ cá Vũng Tàu. Hội viên tự túc chi phí thuê xe và ăn uống.

Thời gian: 20 – 21/01/2021 (nhằm mùng 8-9/12 âm lịch)

Chuyến đi chỉ dành cho hội viên đã đóng hội phí đầy đủ. Hội viên vui lòng đóng hội phí năm 2021 vào ngày sinh hoạt đầu năm 15/01/2021. 01/01/2021 CLB không sinh hoạt.

Hội viên nào đi được điền thông tin vào form dưới đây hoặc email họ tên và số ĐT.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12xf3L3A2GMRb5mTC7np9MdqTn7jljFCtl7nGHNKgZ28/edit?usp=sharing