Cuộc thi ảnh Bình Thạnh

Nhằm kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, quận Bình Thạnh vận động cuộc thi và triển lãm ảnh. Nội dung: Bình Thạnh phát triển & đổi mới. Ban giám đốc TTVH quận Bình Thạnh gợi ý các công trình trọng điểm như:
– Học viện cán bộ Trung Ương
– Cầu Bình Lợi (đường Phạm Văn Đồng)
– Landmark 81
– Kênh Nhiêu Lộc
– Các trường học, bệnh viện xây mới
– Lăng Ông (mới tu sửa, sơn lại)
Hạn chót nhận ảnh ngày 25/01/2021
Gửi ảnh dạng file Jpeg, theo địa chỉ: ttvhbt@gmail.com – ttvhbinhthanh144@gmail.com