Cuộc thi ảnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

TTVH Quận Bình Thạnh tổ chức cuộc thi ảnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung tác phẩm phản ảnh nét đẹp TPHCM, các công trình, văn hoá và con người, nét đẹp trong lao động, sản xuất.

Tác giả tham gia phóng ảnh 30x45cm, kèm chú thích và CD.

Tác phẩm gửi về: Ban Tuyên Giáo Quận Uỷ Bình Thạnh, 6A Phan Đăng Lưu, P.14, Q.BT

Đợt 1: Hết hạn ngày 29/4/2019
Đợt 2: Hạn chót ngày 19/5/2020