Danh sách hội viên tham gia triển lãn ảnh Lăng Ông

Như đã thông báo trong buổi sinh hoạt ngày 15/1/2022, sắp tới CLB sẽ triển lãm ảnh về Lăng Ông tại Lăng Ông. Dưới đây là danh sách các tác giả tham gia triển lãm ảnh, ảnh chủ nhiệm lấy từ cuốn sách Lăng Ông. Hội viên muốn đổi tên tác phẩm hay đổi ảnh khác email cho chủ nhiệm nhé! Hội viên nào muốn tham gia nhưng chưa có ảnh trong danh sách cũng có thể gửi ảnh cho chủ nhiệm nhé!

Hội viên vui lòng gửi ảnh sớm để chủ nhiệm có thời gian làm ảnh.

Email chủ nhiệm: hoangtrungthuy23@gmail.com

Danh sách hội viên tham gia triển lãn ảnh Lăng Ông
https://drive.google.com/drive/folders/1ekytKBOoh5kn867_UmGBoDDsLRQ6bjhb?usp=sharing

BCN CLB Nhiếp Ảnh Gia Định