DS Hội viên đi Bà Rịa và DS làm thẻ lần cuối

Chuyến đi chỉ dành cho hội viên đóng hội phí đầy đủ, danh sách gửi kèm trong email gửi cho hội viên. (hội viên hơn 2 năm không sinh hoạt phải đóng bù ít nhất 2 năm). Chi phí chuyến đi sẽ chia đều.

Thời gian: 9 giờ sáng ngày 21/01, chiều 22/1 về
Địa điểm: TTVH Quận Bình Thạnh

Địa điểm sáng tác: Thác Hoà Bình, chợ cá, phơi trăng (nếu có)

Thiết bị: Wide rộng, filter ND, chân máy, dây bấm mềm, đèn pin

DS làm thẻ cập nhật lần cuối

Như đã thông báo, tối 15/01 là hạn chót chốt danh sách làm thẻ (Danh sách gửi kèm trong email). Sáng thử 2 Phụng sẽ gửi cho bên in thẻ, hội viên gửi thông tin sau ngày 17/01 sẽ không có thẻ, hội viên không có hình trong danh sách cũng không có thẻ. Hội viên muốn làm thẻ vui lòng gửi thông tin (Họ tên, năm sinh) cho Phụng trễ nhất ngày mai. Hội viên chưa đóng hội phí 2020 & 2021 vui lòng chuyển khoản cho Phụng sớm.

TRẦN KIM PHỤNG
0511000395974 – Vietcombank Hồ Chí Minh, CN HCM