Kết quả chấm ảnh Gánh Saigon

Tối mai 15/07 BCN CLBNA Gia Định đã tiến hành chấm ảnh chủ đề “Gánh Saigon. Buổi chấm ảnh diễn ra trong không khí vui vẻ và hào hứng, hội viện đã ở lại cho đến khi có kết quả cuối cùng. Giám khảo bao gồm: CN Hoàng Trung Thuỷ, PCN Lê Hữu Dũng, HV Nguyễn Mạnh Tài, kết quả như sau:

Buổi chấm ảnh Gánh Saigon

Buổi chấm ảnh Gánh Saigon

Buổi chấm ảnh Gánh Saigon

Buổi chấm ảnh Gánh Saigon

Giải nhất: Đỗ Trọng Danh – Gánh đời

Giải 2: Lý Phú Tại – Nhịp phố
Giải 2: Phạm Thị Kim Oanh – Dòng đời

Giải 3: Đỗ Văn Cường – Bận rộn
Giải 3: Nguyễn Thị Ngọc Phước – Về trong mưa

Giải KK:
– Lý Phú Tại – Độc hành
– Đỗ Trong Danh – Phó mặt cho đời
– Phạm Thị Kim Oanh – Tảo tần
– Lê Thanh Bình – Đợi

Chủ đề tiếp theo “Mưa Saigon”, hội viên có thể chuẩn bị ảnh từ bây giờ.

Giải nhất: Đỗ Trọng Danh - Gánh đời

Giải nhất: Đỗ Trọng Danh – Gánh đời

Giải 2: Lý Phú Tại - Nhịp phố

Giải 2: Lý Phú Tại – Nhịp phố

Giải 2: Phạm Thị Kim Oanh - Dòng đời

Giải 2: Phạm Thị Kim Oanh – Dòng đời

Giải 3: Đỗ Văn Cường - Bận rộn

Giải 3: Đỗ Văn Cường – Bận rộn

Giải 3: Nguyễn Thị Ngọc Phước - Về trong mưa

Giải 3: Nguyễn Thị Ngọc Phước – Về trong mưa

KK: Lý Phú Tại - Độc hành

KK: Lý Phú Tại – Độc hành

KK: Phạm Thị Kim Oanh - Tảo tần

KK: Phạm Thị Kim Oanh – Tảo tần

KK: Đỗ Trong Danh - Phó mặt cho đời

KK: Đỗ Trong Danh – Phó mặt cho đời