Kết quả chấm ảnh quý 1-2017 – Chủ đề “Tĩnh vật”

Tối 01/07/2017 BCN CLBNA Gia Định đã tiến hành chấm ảnh chủ đề “Tĩnh vật”. Buổi chấm ảnh diễn ra trong không khí vui vẻ và hào hứng, sau buổi nói chuyện chuyên đề của chủ nhiệm về các phân loại ảnh Tĩnh vật khác nhau, hình ảnh tham gia đa dang và phong phú hơn, trên mâm ảnh xuất hiện nhiều tác phẩm áp dụng khái niệm mới trong ảnh Tĩnh vật như: phát hiện mẫu ngẫu nhiên, ẩn dụ…

Giải I: Lãnh quên - Lý Phú Tại

Giải I: Lãnh quên – Lý Phú Tại

Giải II: Khắc khoải - Phạm Thị Kim Oanh

Giải II: Khắc khoải – Phạm Thị Kim Oanh

Giải II: Bài ca lao động - Tăng Khải Phương

Giải II: Bài ca lao động – Tăng Khải Phương

Giải II: Đâu là sự sống - Trần Minh Tú

Giải II: Đâu là sự sống – Trần Minh Tú

Giải III: Sân khấu cuộc đời - Đỗ Trọng Danh

Giải III: Sân khấu cuộc đời – Đỗ Trọng Danh

Giải III: Vọng tưởng - Phạm Thị Ngọc Phước

Giải III: Vọng tưởng – Phạm Thị Ngọc Phước

Giải III: Cuộc sống làng chài - Phạn Ngọc Long Thiên

Giải III: Cuộc sống làng chài – Phạn Ngọc Long Thiên

Giải khuyến khích: Soi sáng - Nguyễn Anh Tuấn

Giải khuyến khích: Soi sáng – Nguyễn Anh Tuấn

Giải khuyến khích: Một thời - Thạch Minh Lễ

Giải khuyến khích: Một thời – Thạch Minh Lễ

Giải khuyến khích: Góc nhìn - Trần Thành Tiến

Giải khuyến khích: Góc nhìn – Trần Thành Tiến