Kết quả cuộc thi ảnh “Bình Thạnh – 45 năm vững bước đi lên”

Sau đây là kết quả cuộc thi ảnh “Bình Thạnh – 45 năm vững bước đi lên”.
Hội viên đoạt giải liên hệ chị Lệ Thanh: 0988523421 bên TTVH để nhận giải nhé!