Kỹ thuật chụp ảnh động

Dù không phải lần đầu tiên chụp kỹ thuật lia máy, nhưng sau khi nghe chủ nhiệm Hoàng Trung Thuỷ mổ xẻ chi tiết kiến thức căn bản về cách chụp kỹ thuật này và những lỗi thường mắc phải, tới nay tôi mới hoàn toàn nắm vững cách lia máy, chưa biết thì thấy khó chứ biết rồi hoá ra cũng không khó lắm!

Sau buổi sáng nay, tin chắc lia máy không còn là món khó nhai với mọi người nữa, hầu như các anh chị em tham gia buổi thực hành chụp động sáng nay đều có thể lia máy được, việc còn lại chỉ là thực hành để thành thạo hơn thôi.

Thật ra thì những ai yêu thích chụp ảnh thể thao sẽ tiếp thu môn nay tốt hơn, vì kỹ thuật lia máy cần lắm sự nhạy bén và khả năng phản xạ tốt.

Sau đây là một số ảnh buổi sinh hoạt sáng nay

Chủ nhiệm Hoàng Trung Thuỷ hướng dẫn kỹ thuật chụp động

Chủ nhiệm Hoàng Trung Thuỷ hướng dẫn kỹ thuật chụp động

Hội viên tham gia buổi thực hành chụp ảnh động sáng 28 Tết 2014

Hội viên tham gia buổi thực hành chụp ảnh động sáng 28 Tết 2014

Hội viên tham gia buổi thực hành chụp ảnh động sáng 28 Tết 2014

Hội viên tham gia buổi thực hành chụp ảnh động sáng 28 Tết 2014

Chủ nhiệm Hoàng Trung Thuỷ hướng dẫn cách khắc phục lỗi khi lia máy

Chủ nhiệm Hoàng Trung Thuỷ hướng dẫn cách khắc phục lỗi khi lia máy

Ảnh lia máy của Kim Phụng

Ảnh lia máy của Kim Phụng

Chợ hoa Bến Bình Đông 28 Tết 2014

Chợ hoa Bến Bình Đông 28 Tết 2014

Chợ hoa Bến Bình Đông 28 Tết 2014

Chợ hoa Bến Bình Đông 28 Tết 2014

Bài và ảnh: Kim Phụng