Tài liệu thực hành lệnh LEVELS trong Photoshop

Tối 15/03 chủ nhiệm đã có buổi hướng dẫn lệnh LEVELS trong Photoshop, BCN gửi lại tài liệu thực hành.

Tối 1/4 chủ nhiệm bận việc nên CLB sẽ không sinh hoạt.

Tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1lY3EBsKQvRK6DHp9PFPQ1d8xB2fDPGjF?usp=sharing

Hội viên vắng mặt hoặc cần ôn tập có thể tham khảo clip sau:

* Hội viên không nhận được mail từ BCN vui lòng kiểm tra thư mục spam

BCN CLB Nhiếp Ảnh Gia Định