Thông báo gửi hình Hoa xuân

Công ty cây xanh thành phố chuẩn bị kỷ niệm 40 năm tổ chức Hội hoa xuân Tao Đàn nên có cần ảnh từ năm 1981 đến nay với các nội dung sau:

  • Quy mô NGƯỜI DÂN tham quan, thưởng lãm
  • NGƯỜI NƯỚC NGOÀI tham quan, thưởng lãm
  • LÃNH ĐẠO cấp cao (TW, TP) đến thăm, tham quan HHX
  • GIÁM KHẢO đang chấm thi các bộ môn
  • CỔNG HHX và các TIỂU CẢNH đẹp, ấn tượng
  • Các khu trưng bày của NƯỚC NGOÀI trong HHX

Anh em nào góp ảnh gửi về cho CN Hoàng Trung Thủy. Nhuận ảnh sẽ được BTC thông báo sau: hoangtrungthuy23@gmail.com

Ban chủ nhiệm