Bình ảnh đầu năm và tặng sách Saigon 4 mùa

Chủ nhiệm sẽ tiếp tục nội dung bình ảnh vào ngày sinh hoạt đầu năm 15/01. Hội viên gửi hình bình ảnh cho chủ nhiệm sớm nhé! Email chủ nhiệm: hoangtrungthuy23@gmail.com.

Trong ngày sinh hoạt đầu năm, chủ nhiệm sẽ tặng sách ảnh Saigon bốn mùa cho tất cả hội viên đi sinh hoạt, sách do chủ nhiệm và PCN anh Nguyễn Thứ Tính đồng tác giả. Sách chỉ dành tặng hội viên và chỉ được tặng trong buổi sinh hoạt ngày mai. Hội viên mang theo túi để đựng sách.

Cũng như mọi năm, hội viên đóng hội phí năm 2020 trong ngày sinh hoạt đầu năm. Lưu ý là hội viên không đóng hội phí trên 2 năm sẽ bị huỷ tư cách hội viên (trừ hội viên cao tuổi và hội viên có đóng góp cho CLB).