CLB sẽ sinh hoạt lại vào ngày 01/10/2020

Do tình hình dịch bệnh đã tạm thời được kiểm soát, BCN quyết định sẽ sinh hoạt lại vào ngày 1/10/2020, nhưng theo qui định chúng ta vẫn phải mang theo khẩu trang. Nội dung họp dự kiến như sau:

  • Bàn về in sách kỷ niệm 40 năm thành lập CLB
  • Kế hoạch sáng tác sắp tới
  • Hoạt động chuyên môn trong thời gian tới