Lễ giỗ lần thứ 188 đức thượng công tả quân Lê Văn Duyệt

CHƯƠNG TRÌNH LỄ

Ngày Tiên thường : Ngày 29 tháng 7 năm Canh Tý (nhằm ngày 16/09/2020)

7h00 : đón tiếp khách mời
7h15 : Cảm tạ. – Mời trầu, rượu – Tặng lộc
8h00 : Cúng Tiên thường theo nghi thức tế lễ Tiểu cung đình triều Nguyễn
9h00 : đón tiếp hiệp hội và bá tánh đến chiêm bái
9h30 : lễ Xây chầu – Đại bội
10h30 : hát bội tuồng Lê Công kỳ án (đoàn nghệ thuật hát bội tphcm)

Ngày Chánh giỗ : Mùng 01 tháng 8 năm Canh Tý (nhằm ngày 17/09/2020)

7h00 : Đón tiếp Thân hào, Nhân sĩ, Trí thức, khách mời
7h15 : Cảm tạ. – Mời trầu, rượu – Tặng lộc
8h00 : Cúng Chánh giỗ theo nghi thức tế lễ Tiểu cung đình triều Nguyễn
9h00 : đón tiếp hiệp hội và bá tánh đến chiêm bái
9h30 : tế Tiền hiền – Hậu hiền – Anh hùng liệt sĩ
10h00 : hát bội tuồng Tiết Nhơn Quý chinh đông
14h00 : hát bội tuồng San Hậu I-II-III
19h00 : Lễ Tôn Vương – Hồi chầu

Ngày Hậu thường : Mùng 02 tháng 8 năm Canh Tý (nhằm ngày 18/09/2020)

9h00 : Cúng trầu cau và bánh Gia Định xưa
10h00 : Viên mãn

Lễ giỗ lần thứ 188 đức thượng công tả quân lê văn duyệt

Lễ giỗ lần thứ 188 đức thượng công tả quân lê văn duyệt