Cuộc thi ảnh “Đa dạng sinh học Việt Nam năm 2020”

Hạn chót: 20/8/2020
Entry form: http://giadinhphoto.com/uploads/entry-form-cuoc-thi-da-dang-sinh-hoc-vn.doc

I. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG

1. Mục đích:

– Nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học nói chung và tầm quan trọng trong bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên di truyền và tri thức truyền thống của Việt Nam nói riêng.

– Thể hiện được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác phối hợp của Bộ, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

– Khơi dậy niềm đam mê, khả năng sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Lựa chọn những tác phẩm ảnh tiêu biểu, xuất sắc phục vụ trưng bày, phổ biến, tuyên truyền đến các đối tượng có liên quan.

2. Nội dung:

Tất cả các tác phẩm dự thi cần thể hiện được nội dung liên quan đến những vấn đề chính như sau:

– Sự phong phú và đa dạng của tài nguyên sinh học Việt Nam (Cảnh quan thiên nhiên/ cảnh đẹp về các hệ sinh thái, các loài sinh vật…).

– Phản ánh các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ thiên nhiên và môi trường của các tổ chức, cá nhân. Sự tích cực trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên, cộng đồng tham gia phối hợp quản lý khu bảo tồn thiên nhiên.

– Các hoạt động sinh hoạt, gìn giữ tri thức truyền thống về bảo tồn và khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

– Sự tương tác và hài hòa giữa con người với thiên nhiên (thiên nhiên là hệ thống hỗ trợ cho đời sống con người).

II. THỂ LỆ

1. Đối tượng và điều kiện tham gia:

– Tất cả công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài có đam mê chụp ảnh và quan tâm các vấn đề liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Không giới hạn độ tuổi).

– Các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo được sáng tác và gửi tác phẩm tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Tác phẩm có chất lượng cao được chọn làm tài liệu truyền thông nhưng không được xét trao giải thưởng.

2. Yêu cầu tác phẩm dự thi:

– Là các tác phẩm được chụp trên lãnh thổ Việt Nam.

– Tác phẩm dự thi hợp lệ phải là các tác phẩm nguyên gốc, không có sự can thiệp chỉnh sửa, thêm bớt bằng bất kỳ hình thức nào.

– Ghi rõ nội dung: Tên tác phẩm, tên tác giả, địa chỉ liên hệ của tác giả, điện thoại, thư điện tử theo mẫu của Ban tổ chức. Chú thích đầy đủ và rõ ràng thông tin về ảnh chụp: chụp ở đâu, thời gian nào, mô tả tác phẩm không quá 100 chữ.

– Tác phẩm dự thi phải được chụp bởi tác giả là người tham dự, không vi phạm luật bản quyền và đảm bảo chưa tham gia và được giải trong bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước.

– Một tác giả có thể dự thi nhiều thể loại: Ảnh đơn, nhóm ảnh và phóng sự ảnh (từ 05 đến 10 ảnh được coi như 01 tác phẩm dự thi). Thông số kỹ thuật: được lưu với định dạng JPG/JPEG, dung lượng tối thiểu 3Mb, kích thước file tối thiểu là 2.000×3.000 pixels, độ phân giải 300 pixels/inch. Không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy. Số lượng tác phẩm không hạn chế.

– Các tác phẩm dự thi phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và không trái thuần phong mỹ tục.

Tác phẩm vi phạm các quy định trên đây sẽ bị coi là không hợp lệ.

3.Hồ sơ dự thi bao gồm:

– Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu) được Ban tổ chức đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường (http://vea.gov.vn/), Trang thông tin điện tử của Dự án ABS (https://vietnamabs.gov.vn/).

– File ảnh (các tác phẩm ảnh được ghi trên các thiết bị lưu trữ dữ liệu như: CD/DVD hoặc USB chứa file ảnh).

4. Thời gian và cách thức tham dự:

a) Phát động cuộc thi: Phát động cuộc thi vào Dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (tháng 5 năm 2020).

b) Thời gian gửi ảnh: Kể từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2020.

c) Thời gian công bố và trao giải cuộc thi: Dự kiến trong tháng 9 năm 2020. d) Cách thức tham dự:
* Cách 1: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện:

– Tác giả/nhóm tác giả gửi Hồ sơ dự thi, bao gồm tác phẩm tham dự tới Tổng cục Môi trường thông qua: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Phòng B213, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

– Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi ảnh “Đa dạng sinh học Việt Nam năm 2020”.

* Cách 2: Gửi qua địa chỉ thư điện tử:

– Tác giả/nhóm tác giả gửi Hồ sơ dự thi, bao gồm tác phẩm tham dự tới địa chỉ thư điện tử: absproject.vn@gmail.com.

– Tiêu đề thư theo cấu trúc: [CUOC THI ANH] – Họ và tên

– Trong quá trình tham gia dự thảo, nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ, đề nghị liên hệ về Ban tổ chức: Bà Đoàn Hồng Ngân (Điện thoại: 02437684578 hoặc 0973750708)

III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

– Nội dung, đề tài: Thể hiện đúng chủ đề cuộc thi, có những góc nhìn đặc sắc, sinh động về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, gìn giữ các tri thức truyền thống về tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam.

– Khả năng phổ biến, tuyên truyền, thẩm mỹ: Có khả năng phổ biến, tăng cường nhận thức của cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, đạt thẩm mỹ cao về hình ảnh và thiết kế.

– Tính sáng tạo: Có những đột phá về hình ảnh, không theo các khuôn mẫu sẵn có, có những ý tưởng mới.

– Chất lượng hình ảnh: Hình ảnh phải đảm bảo chất lượng phục vụ cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

– Tiêu đề, giới thiệu về hình ảnh: Tiêu đề, phần giới thiệu tác phẩm có lời bình hay, ấn tượng và phù hợp với nội dung, chủ đề cuộc thi.

THANG ĐIỂM, CÁC TIÊU CHÍ

Tiêu chí

Thang điểm

1.

Nội dung, đề tài: Thể hiện đúng chủ đề cuộc thi, có những góc nhìn đặc sắc, sinh động về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, gìn giữ các tri thức truyền thống về tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam.

Từ 0 đến 30 điểm

2.

Khả năng phổ biến, tuyên truyền, thẩm mỹ: Có khả năng phổ biến, tăng cường nhận thức của cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, đạt thẩm mỹ cao về hình ảnh và thiết kế

Từ 0 đến 25 điểm

3.

Tính sáng tạo: Có những đột phá về hình ảnh, không theo các khuôn mẫu sẵn có, có những ý tưởng mới.

Từ 0 đến 20  điểm

4.

Chất lượng hình ảnh: Hình ảnh phải đảm bảo chất lượng phục vụ cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Từ 0 đến 15 điểm

5.

Tiêu đề, giới thiệu về hình ảnh: Tiêu đề, phần giới thiệu tác phẩm có lời bình hay, ấn tượng và phù hợp với nội dung, chủ đề cuộc thi.

Từ 0 đến 10 điểm

IV. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ

– Phối hợp với Ban tổ chức trong quá trình chấm, xét giải. Tác giả/nhóm tác giả phải thực hiện giải trình các thông tin có liên quan đến tác phẩm dự thi nếu có yêu cầu từ Ban tổ chức.

– Ban tổ chức được sử dụng tác phẩm dự thi (file ảnh) để sử dụng cho công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức không nhằm mục đích thương mại.

– Các tác phẩm đạt giải sẽ nhận được giấy chứng nhận và giải thưởng theo quy định tại mục V. Tác giả/nhóm tác giả nhận giải sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật (nếu có).

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

– 01 Giải nhất, trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi;

– 02 Giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi;

– 03 Giải ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi;

– 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi.

Chi phí giải thưởng được lấy từ nguồn của Dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại Việt Nam”.

VI. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

– Hội đồng giám khảo cuộc thi ảnh “Đa dạng sinh học Việt Nam năm 2020” (sau đây gọi là Hội đồng giám khảo) do Tổng cục Môi trường quyết định thành lập.

– Hội đồng giám khảo có trách nhiệm đánh giá về nội dung trong quá trình chấm và các vấn đề về chuyên môn của cuộc thi.

IIX. QUY ĐỊNH CHUNG KHÁC

– Tác giả gửi ảnh dự thi đồng nghĩa với việc chấp thuận thể lệ cuộc thi.

– Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan tới bản quyền tác phẩm.

– Ban tổ chức (và nhà tài trợ) được quyền sử dụng hợp pháp các tác phẩm tham dự cuộc thi (các file ảnh) để phục vụ các hoạt động quảng bá, truyền truyền liên quan đến cuộc thi và phục vụ công tác nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.

– Đối với những tác giả có nhiều ảnh tham gia cuộc thi, Hội đồng giám khảo cuộc thi chỉ chọn tối đa 02 ảnh để trao thưởng.

– Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về sự mất mát, thất lạc nếu tác giả không gửi đúng quy định hoặc CD/DVD/USB bị hư hỏng trong quá trình gửi đến Ban tổ chức.

– Trường hợp tác giả vi phạm thể lệ cuộc thi hoặc khi có phát sinh vấn đề tranh chấp về quyền tác giả, tác phẩm sau khi Ban Tổ chức đã công bố, trao giải thưởng và có cơ sở để xác nhận, Ban Tổ chức sẽ thu hồi lại Giấy chứng nhận và giải thưởng đã trao.

– Ban tổ chức được quyền quyết định tác phẩm nào trong số các tác phẩm đã được Hội đồng giám khảo lựa chọn để trưng bày tại Lễ trao giải tùy theo thực tế mặt bằng.

– Ban tổ chức được q uyền quyết định số lượng ảnh cũng như việc thiết kế lại market của các phóng sự ảnh, nhóm ảnh để phục vụ công việc trưng bày tại Lễ trao giải.