Bài tập manip 01

Tối 01/06/2020 chủ nhiệm đã có buổi dạy làm ảnh manip đầu tiên, hội viên đều tỏ ra rất hào hứng. 15/06 này chủ nhiệm sẽ sửa bài tập, hội viên cố gắng gửi bài tập cho chủ nhiệm trước ngày 15/6 nhé! (hoangtrungthuy23@gmail.com )

Chủ nhiệm có làm bài mẫu để hội viên tham khảo.

Buổi học làm ảnh manip đầu tiên của CLB

Buổi học làm ảnh manip đầu tiên của CLB

Bài mẫu của chủ nhiệm

Bài mẫu của chủ nhiệm