Hướng dẫn cách tạo tài khoản cuộc thi Mental Health 2020

Cuộc thi ảnh quốc tế miễn phí Mental Health hết hạn ngày 06/12/2020, cuộc thi này gửi ảnh online, nên nhiều anh chị chưa biết cách đăng ký gửi ảnh. Do thời gian sinh hoạt có hạn, BCN không thể dành thời gian hướng dẫn từng người, nên làm bài hướng dẫn này để hội viên có thể tự làm.

Gồm 3 thể loại:

  • Section A: Open (Tự do)
  • Section B: Mental health (Sức khỏe tâm thần)
  • Section C: Covid-19 (Covid-19)

Quy cách
Mỗi thể loại tối đa 4 ảnh.
Kích thước ảnh không quá 1 Mb.

Bước 1: Truy cập www.MentalHealthExceptions.ir, chọn Entry Form và làm theo clip sau.

Bước 2: Chọn Profile, nhập theo hướng dẫn

Cuối cùng chọn Upload photo để gửi ảnh.