Tối 1/12 chủ nhiệm bình ảnh múa

Đợt chụp ảnh múa vừa qua nhiều hội viên đã có dịp thực hành kỹ thuật chụp ảnh múa, cảm ơn anh Nguyễn Trung Bảo đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tác nghiệp. Dù chủ nhiệm đã trang bị kiến thức trước buổi chụp, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều bạn còn lúng túng trước ánh sáng phức tạp và khó đoán của sân khấu.

Tối 1/12 chủ nhiệm sẽ mổ xẻ các vấn đề và cách khắc phục khi chụp ảnh múa. Hội viên gửi ảnh trong hôm nay để chủ nhiệm có thời gian biên tập nhé! Email chủ nhiệm: hoangtrungthuy23@gmail.com

Kích thước: 1015 pixel, ảnh bộ sắp xếp theo thứ tự để chủ nhiệm dễ biên tập.

Tác phẩm Thức Ảnh: Hoàng Trung Thuỷ

Tác phẩm: Thức
Ảnh: Hoàng Trung Thuỷ