Huỷ chuyến đi chụp trà tại Dalat/ chủ nhiệm nói chuyên đề ngày 29/5

Do thời gian đi gấp rút nên nhiều hội viên không sắp xếp được công việc , BCN quyết định huỷ chuyến đi chụp Trà ngày 22/5 và sẽ tổ chức chuyến đi khác có thể chủ động thời gian hơn, nội dung chi tiết sẽ bàn trong cuộc hộp ngày 15/6.

1/6 là ngày quốc tế thiếu nhi, TTVH rất ồn ào, nên chúng ta sẽ không sinh hoạt ngày này. Thay vào đó chủ nhiệm sẽ có buổi nói chuyên đề vào ngày 29/5. Thời gian và địa điểm cụ thể BCN sẽ thông báo sau.