Đăng ký đi chụp trà tại Dalat

Như đã thông báo trong cuộc họp, BCN sẽ tổ chức chuyến đi chụp trà tại Dalat. Thời gian từ 22/5 – 25/5. Chuyến đi chỉ dành cho hội viên CLB đã đóng hội phí đầy đủ. Đây là chuyến đi tự túc chi phí, dự kiến từ 2-3tr ( tuỳ tình hình thực tế).

Hội viên đã đăng ký nếu ko đi sẽ phải chia tiền xe và khách sạn với đoàn. Thời gian khởi hành và địa điểm BCN sẽ thông báo sau.

Hội viên đăng ký đi vui lòng email cho Kim Phụng trước ngày 19/5:  Họ Tên, số điện thoại (kphung77@gmail.com).

BCN CLB Nhiếp ảnh Gia định