Những câu chuyện ảnh 004: Khơi dậy bản năng nhiếp ảnh

Sau một thời gian đến với nhiếp ảnh, chúng ta có lúc cảm thấy bế tắc, “không biết chụp gì”! Khi đó, rất cần chúng ta khơi dậy bản năng nhiếp ảnh, cần sự thay đổi một cách chủ động để tiếp tục dấn bước trên con đường nghệ thuật hấp dẫn này.

Clip sau của chủ nhiệm sẽ giúp các bạn tìm lại cảm xúc sáng tác, khơi gợi niềm đam mê dần tắt sau một thời gian bị “bí” đề tài.