Tối nay ngày 15/02 CLB không sinh hoạt

Ủy ban TPHCM thông báo ngưng các hoạt động tập trung đông người, theo đó, TTVH khuyến nghị CLB không sinh hoạt vào tối nay. Các buổi trao đổi thông tin giữa CLB với TTVH cũng sẽ qua điện thoại hoặc email.

Thay vào đó, chủ nhiệm sẽ làm clip bình ảnh và gửi cho hội viên xem.

BCN CLB Nhiếp Ảnh Gia Định