Ngày 15/02 CLB sinh hoạt bình thường

Ngày 15/02 mặc dù là đỉnh dịch nhưng nhiều hội viên vẫn muốn đi sinh hoạt, thể theo yêu cầu của hội viên, hôm đó chủ nhiệm sẽ bình ảnh như thường lệ. Để bảo đảm sức khoẻ của mọi người, hội viên nào có đi du lịch đến vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người đến từ vùng dịch, vui lòng đi khám để tránh lây nhiễm cho người khác. Hội viên nào có triệu chứng nghi nhiễm vui lòng mang khẩu trang hoặc không đi sinh hoạt.

Hội viên gửi hình bình ảnh sớm cho chủ nhiệm: hoangtrungthuy23@gmail.com