Tổng quan về các chế độ chụp P-A-S-M

Các chế độ chụp P-A-S-M trên máy ảnh không xa lạ gì với dân nhiếp ảnh, nhưng nguyên lý hoạt động của chúng thì không phải ai cũng biết.