Cuộc thi ảnh “giá trị rừng ngập mặn cần giờ”

DÀNH CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG

Ảnh dự thi gởi về thianh.rnmcangio@gmail.com

Thời gian nhận ảnh: 01/6/2020 – 20/7/2020

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 50.000.000 ĐỒNG

1. Hình thức:

  • Ảnh chụp tại RNM Cần Giờ.
  • Ảnh nguyên gốc, không có sự can thiệp chỉnh sửa.
  • Định dạng file: JPG/JPEG, dung lượng tối thiểu 3Mb, kích thước file tối thiểu là 2.000 x 3.000 pixels.

 

2. Nội dung: thể hiện được vẻ đẹp và giá trị của RNM Cần Giờ, bao gồm cả Giá trị Dịch vụ hệ sinh thái và Giá trị Đa dạng sinh học, biểu đạt được một trong các thông điệp:

  • RNM là nơi chắn sóng, bảo vệ bờ biển,
  • RNM bảo vệ nguồn nước, điều hòa khí hậu,
  • RNM cung cấp thực phẩm,
  • RNM là địa điểm du lịch, giải trí, tâm linh,
  • RNM là địa điểm nghiên cứu và giáo dục,
  • RNM là nơi sinh sống và phát triển của các loài động thực vật,
  • RNM giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Cách thức tham gia: Gởi file ảnh kèm mẫu đăng ký dự thi đã điền đầy đủ thông tin về địa chỉ email thianh.rnmcangio@gmail.com (Tải mẫu đăng ký dự thi)

Mọi thông tin chi tiết về Giải thường, Cách thức tham gia và Thể lệ cuộc thi được đăng tải và cập nhật tại Facebook Fanpage: Cuộc thi ảnh GIÁ TRỊ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ.

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI